سرکوب کارگران ، تنها کارِ حاکمیت/ میثم بازیاری

 

 

اعتراض مدنی و برگزاری تظاهرات و تحصنات در فضایی آرام و بدور از تشنج و درگیری حق مسلم همه انسان هاست

انسان حق دارد نسبت به ظلم و زور و جور و ستمی که بر او روا می رود اعتراض کند و فریاد دادخواهی سر بدهد

سکوت در برابر ظلم از خود ظلم در تعاریف دینی و اسلامی ایرانیان ناپسندتر و نابجاتر می باشد

در آموزه های دینی مان خوانده ایم و سفارش کرده اند که در مقابل ظلم و ظالمان زمانه سکوت نکنیم

شرایط دشوار اقتصادی کشور در این ماه ها و خرابی وضعیت معیشتی مردم خصوصا قشر ضعیف و کم درآمد و تعطیلی کارخانه ها و کارگاه های تولیدی و پایمال شدن حقوق کارگران و بی

اعتنایی حاکمیت نسبت به ستمی که بر کارگران وارد می شود باعث گردیده این قشر محروم و مظلوم برای رساندن فریاد خود به گوش حاکمیت دست به اعتراض و اعتصاب بزنند و حقوق

مسلم خود را در قالب تشکل های کارگری و بدور از خشونت طلبی فریاد بزنند

آنان نمی توانند گرسنگی فرزندان و خانواده خود را ببینند و سکوت کنند

بحران اقتصادی در کشور هر روز در حال تشدید می باشد

تعداد بسیاری از مردم کشور در زیر فشارهای اقتصادی و بی پولی و فقر در حال خورد شدن می باشند

آنان گرد هم می آیند شاید حاکمیت راه چاره ای برای حل مشکلات آنان پیدا کند

اکثر اصناف درگیر اعتراضات گسترده می باشند

اما متاسفانه حاکمیت به جای حل مشکلات کارگران و کارمندان و به جای مرهم نهادن بر زخم های آنان با هرگونه تجمع کارگری و صنفی مخالف می باشد و. با قوه قهریه و به زور باتوم و مشت

و لگد و گلوله به مقابله با تجمعات آرام اصناف می رود

تعداد بسیار زیادی را بازداشت می کنند

خانواده هایشان را تهدید می کنند و به جای محاکمه مسببان اصلی ماجرا که حقوق مردم را خورده اند و اختلاس کرده اند و در برج های عاج سکونت دارند به محکوم کردن مردم معترض روی

آورده است

نیروهای نظامی و امنیتی با مجوز قوه قضاییه به جنگ با مردم می روند

زندان های کشور پر است از فعالین مدنی و اجتماعی و کارگران کشور که به جرم اعتراض بازداشت شده اند

حاکمیت روز به روز بیشتر مردم را با قوه قهریه تحت فشار قرار می دهد

به نظر می رسد زمان آن رسیده که همه مردم کشور در صحنه اعتراضات بر ضد ظلم و ستم و جور و دزدی و اختلاس وفساد فراگیر در کشور حاضر شوند و دست در دست هم تا رسیدن به

نتیجه مطلوب از همراهی و همدلی باهم کوتاه نیایند

همه با هم باید برای رسیدن به خواسته های قانونی و مشروع امان تلاش کنیم و بنیان کاخ ظلم و جور حاکمیت را ویران کنیم

باید همه به میدان بیاییم

هیچ حکومتی قادر نیست در مقابل همدلی و اتحاد همه مردم بایستد و همه را سرکوب کند