تعطیلی کارخانه راه حل وزارت کار برای حل مشکلات کارگران هفت تپه ، کارگران قربانی می شوند

 

 

مهرداد شاکری

به نظر می رسد عزمی جدی در وزارت کار

برای حل مشکلات کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه به وجود آمده است

پاک کردن صورت مسئله راه حلی است که وزارت کار

برای پاسخ به کارگران این کارخانه پیدا نموده است

مدیرکل اشتغال و بیمه بیکاری وزارت کار

در راس یک هیات عالی رتبه از متخصصان و کارشناسان این وزارت خانه

به راه حل سریع و نهایی برای حل این مشکل دست پیدا کرده اند

با توجه به متواری بودن مدیرعامل کارخانه

و عدم توانایی دولت محترم برای تامین نیازهای به حق کارگران

تعطیلی این کارخانه در دستور کار قرار گرفته است

کارگران این کارخانه هم که ظاهرا صدایشان گوش مسولان محترم را آزار داده

برای حل شدن مشکلات خود باید خانه نشین شوند

پرداخت حقوق معوقه و پرداخت بیمه بیکاری به کارگران

قطعا نیاز به اعزام یک تیم زبده نداشت

کافی بود قفلی به در کارخانه زده شود

و یک پلاکارد که برای گرفتن بیمه بیکاری

با سوابق کار به نزدیک ترین شعبه اداره کار مراجعه نمایید

کارگران کشور بار دیگر

چوب بی لیاقتی مسولان ارشد کشور

و حاکمیت ناکارآمد را می خورند

کارگران باز هم قربانی شدند