نتانیاهو سکان جنگ را در دست گرفت ، آیا ایران هدف است؟

 

 

مهرداد شاکری

 

 

با در اختیار گرفتن وزارت جنگ اسراییل از طرف نتانیاهو

به نظر می رسد روزهای پر از حادثه ای در انتظار منطقه بحران زده خاورمیانه باشد

نتانیاهو رویای نبرد با سپاه را در سر می پروراند

حمایت همه جانبه ترامپ از اسراییل

برگ برنده ای است که نتانیاهو به خوبی قدر آن را می داند

اسراییل در طی دو سال گذشته توانسته است

تقریبا ۹۰ درصد از زیرساخت های دفاعی و تهاجمی ایران در سوریه را از بین ببرد

حزب الله را در سوریه هدف قرار داده

فرماندهان ارشد حماس بدست نیروهای ویژه اسراییل در فلسطین کشته شده اند

حماس اولین هدف برای اسراییل خواهد بود

شروع نبرد با حماس باعث خواهد شد

حزب الله حالت تدافعی بگیرد

و قدرتش به لبنان محدود شود

در سوریه مانعی بر سر راه اسراییل وجود ندارد

شکست حماس و سپس حزب الله در صورت وقوع جنگ در منطقه

باعث خواهد شد سپاه دست به حرکتی غیر منطقی بزند

شلیک اولین موشک از طرف سپاه به خاک اسراییل

میتواند دست اسراییل را برای حمله نظامی

با حمایت غرب و اروپا به ایران با توجیه دفاع باز بگذارد

نتانیاهو در حال انجام یک بازی پیچیده نظامی شده است

آیا نتانیاهو از خامنه ای  شکست خواهد خورد

یا وی خامنه ای  را کیش و مات خواهد کرد

باید منتظر باشیم تا انتهای نبرد خامنه ای  را بافرمانده اسراییلی ببینیم