حال و روز خراب بزرگترین اسکله تجاری ایران ، بندر شهید رجایی یا بندر ارواح

 

 

مهرداد شاکری 

 

 

تحریم های امریکا قبل از شروع کامل آن در ۱۳ آبان

تاثیرش را بر تجارت و صنعت کشتیرانی ایران گذاشته است

بندر شهید رجایی بندرعباس به عنوان مهمترین بندر تجاری ایران

که بیش از ۹۰ درصد از حجم صادرات و واردات کشور در آن انجام میگرفت

چند ماهی بود که حال و روز خوشی نداشت

اما طی یکی دو هفته اخیر

با کاهش شدید واردات و صادرات این بندر به شهر ارواح تبدیل شده است

بیش از ۹۹ درصد صادرکنندگان و وارد کنندگان

که روزگاری در این بندر فعالیت داشتند خانه نشین شده اند

و همان یک درصد باقی مانده هم

حجم مبادلات تجاری خود را تا ۷۰ درصد کاهش داده اند

همه این مسایل باعث بیکاری بیش از یک هزار نفر از افرادی شده

که  در این بندر در حال فعالیت بودند

اگر چاره ای اندیشیده نشود

این میتواند زنگ خطر فروپاشی کامل اقتصادی کشور باشد