تریبون نماز جمعه یک صدا علیه دولت و مجلس

 

 

 

سهراب سهیلی

 

 

از دوم خرداد به بعد، تریبون نماز جمعه بیشتر از آن که فریضه ای دینی باشد

فریضه یا رویکردی سیاسی بوده است.

این تریبون بیشتر از آنکه منافع عمومی را در نظر بگیرد

مخالف سیاسی خود را می کوبد.

در حدی که حتی به امام جمعه موقت خودشان

که با تفکراتشان زاویه داشت رحم نکردند.

حالا تهران، مشهد، قم و اصفهان

چهار شهر بزرگ ایران هستند که امام جمعه های آنجا یک صدا

خدمات دولت و مجلس را نادیده گرفته

و دایم بر طبل اختلاف می کوبند.

برجام از نقاط عطف دولت روحانی است

اما از همان روز اول این روحانیون سیاسی

به بهانه های مختلف این دستاورد را تخریب می کنند.

اکنون که اروپا از ایران در برابر امریکا دفاع می کند

این آقایان تا می توانند بهانه به دست آن ها می دهند تا اروپا از حمایت ایران دست بردارد.

صدیقی امام جمعه موقت تهران

از شورای نگهبان برای تصویب نکردن CFT

این قانون به تعبیر صدیقی ذلت بار تشکر کرد.

امام جمعه تهران این اقدام شورای نگهبان را استقلال خواهی حاکمیت دانست

او قانون CFT را همچون کاپیتولاسیون خواند.

اقلیت بسیار اندک تندرو در ایران

با ندانم کاری و لج بازی منافع تک تک مردم ایران را نادیده می گیرند.

قیمت های اجناس از غذا بگیر تا دارو

از لوازم خودرو تا لباس همگی افزایشی چندین برابری داشته اند؛

در چنین موقعیت حساسی

شکم پران بی درد بهانه می دهند به اروپا

تا ترامپ یکه تازی کند بر علیه ایران.