عکس طنز روز : تاج پادشاهی خامنه ای و نظارت ترامپ / منصور راسخی

 

 

تیریون لنیستر ؛ وقتی که تاج پادشاهی را بر سر سگی بگذاری سخت است که دوباره قلاده به او ببندی

 

عکس طنز روز : تاج پادشاهی خامنه ای و نظارت ترامپ

 

کاری از : منصور راسخی

 

منتشر شده در سایت خبری نگام