وقتی خامنه ای نائب خود خوانده امام زمان است ، نباید به کسانی که ادعای امام زمانی دارند خرده گرفت / حسن مقیمی

 

 

چندی پیش برنامه حالا خورشید فردی را تحت عنوان قهرمان ملی با نام محمد حسین‌پور سایان دعوت نمود.

فردی که در همان ابتدای امر با کمی دقت در می یابیم ظاهرا با برنامه ریزی قبلی پا به این برنامه گذاشته است.

منظور از برنامه ریزی قبلی یعنی اینکه با این هدف که خود را در آینده بعنوان امام زمان جدید معرفی کند.

فردی که از نحوه دیالوگ هایی که بکار می برد و نحوه بیان و نوع ادبیاتش ، گویی تمام هدف خود را ، نه معرفی

خود بعنوان قهرمان ملی ، بلکه بعنوان امام زمان در نظر گرفته است.

اما قبل از پرداختن به این موضوع باید اشاره کنم که تمامی مهمانانی که به شیوه ای خاص به این برنامه دعوت می

شوند به نوعی دچار حاشیه می گردند .

نمونه بارز آن کمک خلبان سازمان هواپیمایی کشوری آقای امین امیرصادقی بود که با انتشار فیلم لحظه ی

بازداشتش بصورت زنده در اینستاگرام ، غوغایی به راه انداخت ، زیرا علت بازداشتش را افشاگری بر علیه یکی از

آموزشگاه‌های هوانوردی دانست.

این تنها فلش بکی بود بر عاقبت مهمانان خاص برنامه حالا خورشید.

حال بازمی گردیم به موضوع اصلی بحث ما که حضور امام زمان در برنامه حالا خورشید بود که به یکباره ظهور

یافت.

اینها نتیجه بی تدبیری حاکمیتی است که مسیر انقلاب را با تندروی های خود کج کردند.

مسیری که با وجود تمامی سختی های موجود در ابتدای راه خود ، توانست در جهت صحیح قرار گیرد .

اما دیری نپایید که افراد معلوم الحالی بر مسند قدرت نشستند تا خون شهدا و خون دلهایی که برای این انقلاب

ریخته شد را پایمال کنند.

تا کار به جایی برسد که تریبون رسمی صداوسیما ، بدون هیچ تحقیقی ، فردی را بعنوان قهرمان ملی دعوت کند

که برود و ادعای امام زمانی کند.

آقایان قدردان این مسیر سخت و پر پیچ و خمی که انقلاب طی کرده است باشید.

به داد اعتقادات مردم برسید تا دیر نشده است.

اعتقاداتی که با نام اسلام و بهشتی کردن مردمش تمامی آن را از بین بردید.

اسلامی که شما بنا نهادید هر روز امام زمان جدیدی را تولید می کند تا مردم دیگر باورهایشان را مورد هتک حرمت

ببینند.

در گذشته ی نه چندان دور ، ما مردمی بودیم که اگر نام امام زمان می آمد به ناگاه به احترامش قیام می کردیم و

صلوات می فرستادیم.از ته دل دعای فرج می خواندیم و هر جمعه انتظار ظهور را می کشیدیم و جمکران را سه

شنبه ها تنها جای ، برای دردِ دلِ خود می دیدیم .

اما اکنون تنها با شنیدن نام امام زمان خنده بر لبانمان می آید.

خنده ای تمسخر آمیز و تلخ که نشانه ی سرقت باورهایمان توسط امثال شماهاست….

وقتی خامنه ای نائب خود خوانده امام زمان است ، نباید بر کسانی که ادعای امام زمانی دارند خرده گرفت زیرا جوابِ ، های ، هوی است.