اعتراف هاشمی طبا به هیچ کاره بودن روحانی و دولت وی ؛ تصمیم ها در جای دیگر گرفته می شود

 

 

مهرداد شاکری

 

 

هاشمی طبا:

‼️ مسائل امروز به جایی رسیده که هیچ رئیس جمهوری نمی‌تواند مشکلات کشور را حل کند

 

به نظر من مسائل امروز به جایی رسیده که هیچ رئیس جمهوری نمی‌تواند مشکلات کشور را حل کند. بخصوص آنکه امروز یکسری‌ها از نظر سیاسی با آقای روحانی مخالف هستند. این افراد مسائل را بزرگ می کنند و دائم انتقادها و برخوردهای تندی انجام می‌دهند، خود اینها اگر امروز سرکار بیایند هیچ کاری نمی‌توانستند انجام دهند. نهایتا ممکن است دوباره یک پولی بین مردم تقسیم کنند و کارهای این‌چنینی را در جامعه دنبال می‌کنند.

منتقدان دولت بیشتر انتظار دارند و می‌خواهند دولت برای حل مشکلات کشور همه کار کند، مگر آقای روحانی چه کار می‌تواند انجام دهد.

 

این بخشی از سخنان جناب هاشمی طباست

قطعا شاه بیت سخنان آقای هاشمی طبا آنجاست که بیان می کند هیچ رییس جمهوری نمی تواند این مشکلات را حل کند

هاشمی طبا از واژه رییس جمهور به کار برده است

و این که امور در دست رییس جمهور نیست

همه امور در اختیار رهبر ایران و بیت رهبر و سپاه می باشد

تصمیم گیری های کلان سیاسی و اقتصادی

در اتاق فکر بیت رهبر ایران و سپاه گرفته می شود

اگر گوشه ای از این اختیارات در اختیار رییس جمهوری و دولت قرار میگرفت

قطعا تحریم های امریکا بر علیه ایران ابتر می ماند

ترامپ و خامنه ای هر دو ، دو روی یک سکه اند

هر دو با ایران و ایرانی دشمنند

به شعارها توجه نکنیم

تا رهبر ایران نخواهد این مشکلات هرگز حل نخواهد شد

و روزبروز بیشتر خواهد شد