طبق سند منتشر شده فرهاد رهبر قربانی اعتیاد ولایتی شد ، قربانی بعدی کیست ؟!

 

 

مهرداد شاکری 

 

نامه ای در فضای مجازی دست به دست میشود

که حراست دانشگاه آزاد طی نامه ای مصرف مواد مخدر تریاک

از طرف علی اکبر ولایتی مشاور رهبر ایران و مسئول هیات امنای دانشگاه آزاد

را به اطلاع ریاست وقت دانشگاه رسانده اند

در پارافی که فرهاد رهبر در گوشه این نامه مرقوم نموده

گویا مراتب امر به اطلاع بیت رهبر ایران و وزارت اطلاعات رسیده است

استعمال مواد مخدر در محل ساختمان مرکزی دانشگاه

اوج بی حیایی و خودکامگی است

قطعا اعتیاد ولایتی از دید رهبر ایران و اطلاعات بیت رهبری مخفی نبوده است

نمی توان این گونه برداشت کرد که بدون اذن رهبر ایران ولایتی دست به چنین اشتباه فاحشی بزند

باید تاسف خورد به حال کشوری

که ریاست دانشگاه آزاد آن با خماری و نشئگی یک فرد دیگر عزل و نصب میشود

باید تاسف خورد که به جای شخصیت بزرگی همچون آیت الله هاشمی رفسنجانی

این روزها فردی بر کرسی ریاست هیات امنای دانشگاه آزاد تکیه زده که در اوج حقارت و ضعف است

آیت الله کجا و این خمار بی دانش کجا

فرهاد رهبر قربانی خماری ولایتی شد

و چه بسیار مدیرانی که بر اثر خماری و نشئگی ولایتی عزل شده اند

چه تصمیمات زیان باری در زمان تصدی ایشان

در هرم قدرت حاکمیت گرفته شده

که بعدا برملا خواهد شد

یکی باید این خمار نشئه را عزل کند

قبل از آنکه مدیران باشرف دیگری را با بغض عزل نماید