کاهش ارزش ریال و کاهش گردشگران اروپایی و امریکایی!

 

 

سهراب سهیلی

 

 

ریال ایران که در چند ماهه گذشته کاهش بسیار قابل توجهی را داشته است

نتوانسته است گردشگران خارجی را جذب کند.

چرا با وجود افزایش نرخ پوند، یورو و دلار

امریکایی ها و اروپایی ها به ایران کمتر سفر می کنند؟

ایرانی های مقیم خارج از ایران خوب می دانند که درامد دلاری و یورویی داشتن

یعنی زندگی بسیار لاکشری کردن در ایران!

اما چرا ایران نمی تواند با استفاده از این وضعیت توریست های خارجی را جذب کند؟

حاکمیت نه تنها نتوانسته است که صنعت گردشگری را ارتقا بدهد

بلکه همین نرخ را با رویه خود در حال کاهش دادن است!

ایران برای اروپایی ها یک کشور بسیار ارزان محسوب میشود

که با درامدی حداقلی می توانند ماه های بسیاری ایران را ببینند.

اما با سیاست های حاکمیت آنها دیگر تمایلی به دیدن این کشور زیبا و ارزان ندارند.

داعش و طالبان و تروریسم به طور کلی چنان سایه سیاهی بر سر خاورمیانه افکنده است

که اروپایی ها همه خاورمیانه را میدان خشونت می دانند.

پروپگاندای توریست محور حاکمیت ایران متاسفانه بسیار ضعیف عمل کرده است،

در حالی که میتوانست از این افزایش ارز بهترین استفاده را کند.

ترجیح منفعت شخصی و ایدئولوژی خود بر منفعت عمومی،

علت این سیاست حاکمیت است!