لاریجانی‌ها، بر منصب قدرت / حامد تقوی

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ شاید بتوان گفت برادران لاریجانی ، نزدیک ترین افراد به حریم قدرت باشند.

آقای خامنه ای با انتصاب صادق لاریجانی بر منصب ریاست تشخیص مصلت نظام،
با وجود برقرای مقام وی در ریاست قوه ی قضائیه بر این صحبت صحه می گذارد.
تجربه ها در چند ساله ی اخیر نشان میدهد که برادران لاریجانی
نزدیک ترین خط مشی را با آقای خامنه ای داشته اند.
شاید بتوان گفت اغلب موضع گیری های سیاسی رهبری
از زبان آنها مطرح شده است.
با وجود انتقاد بسیاری که بر نحوه ی عملکرد
و زندگی شخصی این افراد وجود دارد،
رهبری با انتصاب آقای صادق لاریجانی به ریاست تشخیص مصلحت نظام ،
خط بطلانی بر این انتقادها کشیده و تلویحاً
نزدیکی فکری خود را با این “خانواده” تایید کرده است.

 

 

نگام، ناگفته های ایران ما