فضای مجازی ، دنیای واقعی؛ بحران هویت!/“حامد تقوی”

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ تئودور آدورنو می گوید “سلطه به چنان مرحله‌ای از تکامل خود رسیده،

که دیگر به هیچ روی سطله” به نظر نمی‌رسد؛

او می‌نویسد: ” جامعه به مدد صنایعِ فرهنگی،

نمی‌گذارد انسان‌ها جهان دیگری جز آنچه هست برای خود متصور شوند.

در هم ریختگی شعور، به حدی رسیده است که دیگر

به زخمت می توان انساها را به این در هم ریختگی آگاه کرد. “

حالا جامعه‌ی مجازی بیش از آنچه که تصور میشد دنیای واقعی را در نوردیده است.

افراد هویتی در فضای مجازی برای خودشان می‌سازدند

که فاصله ی مشخصی با آنچه که در فضای حقیقی وجود دارد.
یک بخش از این هویت‌سازی از این جهت هست که انسان ها

مسئول آنچه که در فضای مجازی انجام می دهند نیستند ،

یعنی به طور مشخص مسئولیت عینی‌ای که در

دنیای واقعی دارند را در فضای مجازی بر عهده نمیگیرند

و لجام گسیخته تر و ولنگارانه تر رفتار میکنند.

نکته ی دیگری که دررابطه با فضای مجازی مطرح است ،

از این جهت است که مقدار بسیار زیادی متن و نوشته

در این فضا وجود دارد و عموما تولید کننده های این متنها

افراد محدودی هستند. و عموم افراد مصرف کننده این محتوا هستند.

مصرف کننده، از این جهت که هم به عنوان خواننده و هم به عنوان فوروارد کننده

و این باعث مشابهت های هویتی می‌شود .

نگام؛ ناگفته‌های ایران ما