علائم ظهور ، کذاب در خراسان بیانیه داد/مهرداد شاکری 

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ ظهور منجی در روایات شیعه

همواره موردتاکید قرار گرفته

و روایات مختلفی در مورد ظهور و علایم آن وجود دارد

یکی از این روایات علایم و نشانه های مختلف می باشد

که پس از تکمیل و رخ دادن آن ها ظهور اتفاق می افتد

بزرگان دینی همواره بر کذاب بودن هر کس

که خود را نماینده امام زمان بداند تاکید کرده اند

و اعلام موجودیت کذاب

خود یکی از دلایل بزرگ منتهی به ظهور می باشد

رییس کل دادگستری خراسان رضوی

که از یاران نزدیک علم الهدی می باشد

در سخنانی عجیب خود را نماینده خدا و امام زمان دانسته

و دخالت در زندگی مردم را وظیفه جمهوری اسلامی

و زندانی شدن در جمهوری اسلامی را باعث کم شدن عذاب اخروی دانسته

به نظر می رسد علم الهدی

و حلقه یاران نزدیکش

بزودی پرچم کذاب را در خراسان به اهتزاز در بیاورند

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما