خلع لباس : اغاز مردمی شدن/رضا تجلی

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _خبر خلع لباس حسن اقای میری انسان را به این فکر می اندازد

که ایا ایشان وافراد  مشابه دیگری  که

حاکمیت جمهوری اسلامی چنین سرنوشتی را برایشان رقم میزند

چیزی را از دست میدهند ویا بالعکس بدست می اورند.

افرادی که از نظر فقهی مرتبه پائین تری نسبت

به خیلی از فقهای خود فروخته که

در خدمت حاکمیت و مقابل مردم هستند، را دارند

اما ازان جایی که اموخته های دینی خود را به درستی

و به نفع مردم بیان میکنند از طرف

مخالفان پر قدرت کنار گذاشته میشوند.

ولی با این کار با ارزشترین دارایی که

همان مردم هستند را بدست می اورند.

و در کنار مردم مظلوم می ایستند.

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما