حق ابتدایی زنان را به رفراندم بگذاریم /سهراب سهیلی

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ علی مطهری که حجاب خط قرمز اوست

 

در اظهار نظری گفت که حجاب را به رفراندوم بگذاریم.

او بر این باور است که اکثریت مردم به حجاب رای می دهند.

به نظر می رسد که سخن از رفراندوم آن هم توسط علی مطهری

که حجاب و پوشش زنان خط قرمزش است گونه ای رشد و ترقی باشد.

اما پرسش این است که آیا حق ابتدایی زنان را باید به همه پرسی بگذاریم؟

یعنی باید زنان از این آزادی کاملا ابتدایی محروم باشند

و برای رهایی از این محرومیت، رفراندوم بگذاریم؟

زنان باید به این امر کاملا دم دستی و واضح خود رای بدهند؟

این آشکارترین اجحاف و بی احترامی به زنان است

که حق مسلم شان را به همه پرسی بگذارند.

تازه همه پرسی ای که می دانند

حکومت با دست بردن در آن نتیجه را به نفع خود عوض می کند.

اگر می خواهند همه پرسی کنند، حصر سران جنبش سبز را به رای مردم بگذارند؛

نظر مردم را درباره مذاکره با امریکا جویا شوند

نه اینکه حق پوشش زنان را به رای خودشان بگذاریم!

نگام، ناگفته های ایران ما