تعطیلی بیمارستان ایرانیان دبی به دلایل امنیتی / مهرداد شاکری

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ با اعلام عضو کمسیون امنیت ملی مجلس

به نظر می رسدباید پرونده بیمارستان ایرانیان دبی

در کشور امارات را در شرایط فعلی بسته ببینیم

این بیمارستان با سخت گیری های دولت امارات

نسبت به کنترل ورود و خروج کارکنان بیمارستان

و رصد همه رویدادها در این بیمارستان

توسط پلیس امارات به ناچار تعطیل گردید

اما نکته قابل تامل در این موضوع

وابستگی تمامی روسای این بیمارستان

به دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی کشور می باشد

روسا و مدیران ارشد این بیمارستان

همواره از افراد نزدیک

و یا عضو در ارگان های امنیتی اطلاعاتی ایران انتخاب می شدند

تعطیلی این بیمارستان که قطعا تبعات

بهداشتی و پزشکی بسیاری در پی خواهد داشت

بخاطر دخالت دستگاه های امنیتی ایران در امور این بیمارستان می باشد

حضور امنیتی ها و نظامی ها در پست های غیرمرتبط

همواره برای کشور دردسر ساز بوده است

نگام ، ناگفته های ایران ما