بازگشت سینه خیز ارزشی ها به تلگرام/مهرداد شاکری

کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه _ سخنان امام جمعه تبریز در مورد بازگشت به تلگرام

 

یکی از گل به خودی های فوق العاده ای بود

که ارزشی ها و اصولگراها به هم زده بودند

و کماکان هم این گل به خودی ها با شدت و سرعت بیشتری ادامه دارد

کارشناسان مطلع و مردم بارها نسبت به شکست فیلترینگ تلگرام

و شبکه های اجتماعی و فضای مجازی هشدارهای لازم را داده بودند

اما ارزشی ها و اصولگرایان تندرو

که قدرت تشخیص و درک واقعیات جامعه و دنیا را ندارند

و در جاهلیتی عجیب زندگی میکنند

برای پنهان ماندن جنایات خود

و ظلم و ستم هایی که در حق مردم و کشور روا داشته اند

و برای جلوگیری از افشاگری های فعالان مدنی و اجتماعی

با اعمال فیلترینگ تلگرام

کوشیدند تا باز هم با جهل

از دنیای معاصر و واقعیت هایش عقب بمانند و فرار کنند

بازگشت سینه خیز  ارزشی ها به تلگرام

نشان از رسوایی و شکست طرح فیلترینگ تلگرام

و پیروزی خواست و اراده مردم بر خواست و اراده حاکمیت دارد

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما