شاخص های لازم برای انتخاب وزرا از نگاه غلامرضا ظریفیان/ رئیس جمهور عزم دارد این بار شجاع تر و متکی بر استراتژی کاملاً روشن پا به میدان بگذارد

کانون فعالان سیاسی  _همیشه تخصص در حوزه ای مهم بوده است اما در کنار تخصص شجاعت هم لازم است. ما

Read more