نماینده ایرانی پارلمان کانادا خواستار آزادی محمدعلی طاهری شد

  علی احساسی نماینده ایرانی تبار پارلمان کانادا با حضور در تجمع گروهی هواداران محمدعلی طاهری در تورنتو، خواستار لغو

Read more

تقی روزبه: جهان به کدام سومی رود؟ نگاهی به چالش ها و صورت بندی آن ها

به بهانه راهبردتازه دولت آمریکا در موردافغانستان: چنان که از سخنان ترامپ برمی آید، راهبردتازه براساس عدم خروج نیروهای آمریکا

Read more

چگونه متوجه بشویم که در استقلال و آزادی زندگی می کنیم؟، مصاحبۀ و گفتگوی تلویزیونی با ابوالحسن بنی صدر

چگونه متوجه بشویم که در استقلال و آزادی زندگی می کنیم؟ جای این اصول در زندگی ما کجاست؟، مصاحبۀ جهانگیر

Read more