بنی صدر: مراجعه به ایالات متحده برای تغییر رژیم به این معنی است که مراجعه کنندگان در جامعه ایران پایگاه ندارند

کانون فعالان سیاسی _ اینروزها شاهد مواضع صریح وزرای حکومت ترامپ درباره تغییر رژیم ایران هستیم، از سویی، برخی از

Read more

ژاله وفا / مسئولیت کشتار ۱۸ تیر و چرا یاد قیام ۱۸ تیر از حافظه ملی زدودنی نیست

گاهی در تاریخ مبارزاتی یک ملت، یک حرکت، حتی یک جمله، و یا یک عکس، نماد مقاومت ملتی در برابر

Read more