کمپین مردمی درخواست از علما و مراجع؛ وساطت برای رفع حصر راه‌اندازی کمپین مردمی یک میلیون امضا برای رفع حصر با تقاضا از آیت‌الله سیستانی برای وساطت در این خصوص

کانون فعالان سیاسی _ پوییش مردمی رفع حصر با تقاضا از آیت الله سیستانی برای وساطت در خصوص رفع حصر

Read more

برای رفع حصر با مسئولین وارد مذاکره شوید / بیش از ۱۶۰۰ دانشجو دست به دامان مراجع شدند

کانون فعالان سیاسی- بیش از ۱۶۰۰ دانشجو در اعتراض به حصر رهبران «جنبش سبز» نامه‌ای خطاب به مراجع تقلید شیعیان

Read more

پزشکیان: این کابینه به تنهایی نمی تواند مطابق خواست ۲۴ میلیون رای عمل کند / کابینه را اصلاح طلب نمی دانم

کانون فعالان سیاسی _ نایب رییس مجلس: این کابینه را اصلاح طلب نمی دانم و هرکسی میتواند نظر خودش را

Read more

مولاوردی: آماج انواع تهمت ها، توهین ها و دروغ پردازی ها بودم/ جمع‌آوری ۴۰۰ صفحه توهین و تخریب علیه معاونت زنان

کانون فعالان سیاسی  _ در چهار سال گذشته با کنار گذاشتن سیاست انکار و سرپوش گذاشتن بر آسیب های اجتماعی

Read more