نوبخت خبر داد؛ ظرف یک ماه آینده کابینه معرفی خواهد شد/ رییس‌جمهور زیر بار حرف هیچ جریان سیاسی نمی‌رود

کانون فعالان سیاسی_ سخنگوی دولت تاکید کرد: رییس‌جمهور در راستای پاسخ‌دهی مردم بسیار جدی است که نیازمند کابینه هماهنگ است و ایشان زیر بار حرف هیچ جریان سیاسی نخواهد و تا ماه آینده کابینه معرفی خواهد شد.

به گزارش انتخاب، محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود گفت: آقای روحانی ۲۹ اردیبهشت با یک اعتماد از سوی مردم مواجه شد. ایشان در جهت پاسخ به مطالبات گام خواهد برداشت.او افزود: رییس‌جمهور در راستای پاسخ‌دهی مردم بسیار جدی است که نیازمند کابینه هماهنگ است و ایشان زیر بار حرف هیچ جریان سیاسی نخواهد و تا ماه آینده کابینه معرفی خواهد شد.