اردوغان : سازمانهای تروریستی کشورهای غربی را بسان بندری امن برای خود می بینند

کانون فعالان سیاسی  _ اردوغان: در مقابل حمایت از سازمانهای تروریستی، سکوت نخواهیم کرد.

به گزارش تی آر تی فارسی ، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه ضمن ابراز اینکه اعضای سازمان تروریستی کشورهای غربی را به شکل بندری امن میبینند، گفت: “در مقابل حمایت از سازمانهای تروریستی، سکوت نخواهیم کرد.”

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی جلسه مطبوعاتی که پس از إتمام اجلاس سران گروه ۲۰ در هامبورگ تشکیل داد، ابراز داشت که یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در اجلاس، مبارزه با ترور بود.

اردوغان ضمن ابراز اینکه طی اجلاس، بر مبارزه با تهدید جهانی ترور و داشتن اتحاد، عزم و ثبات در مقابل سازمانهای تروریستی تاکید گردید، اعلام داشت، تا زمانی که استاندارد دوگانه علیه سازمانهای تروریستی از میان نرود، همکاری و همیاری بین المللی برقرار نشود، قادر به پیشرفت در این زمینه نخواهیم بود.

رئیس جمهورترکیه گفت: “متاسفانه میبینیم، کشانی که در کشورمان جنایت انجام داده، اقدام به ترور کرده و خون مردم را ریخته اند، حمایت میشوند. یکی از مثالهای بارز و اندوهناک این امر، در رابطه با اعضای سازمان تروریستی فتو انجام میگردد که متاسفانه کشورهای غربی را بسان بندری امن برای خود میبینند.”

اردوغان ضمن ابراز اینکه به حمایت و تجهیز اسلحه برای اعضای سازمانهای تروریستی در مرزهای کشورمان و همچنین ساختن جزیره های ترور در منطقه هرگز اجازه نداده و سکوت نخواهیم کرد، تاکید کرد که برای دفاع از حقمان در مقابل تهدید امنیتی به تردید نخواهیم کرد.

رئیس جمهور ترکیه ابراز داشت، سلاحهایی که دیروز در منطقه پخش شده و امروز ما را هدف گرفته است، فردا در منطقه ای دیگر از جهان، در حملاتی دیگر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اردوغان ضمن ابراز اینکه، بودجه ای ۳۰ میلیارد دلاری برای مهاجران سوری در ترکیه مصرف شده است، خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا بر سر قولش وفادار نمانده است.

وی ضمن اشاره به مذاکرات قبرس که بی نتیجه مانده است نیز ابراز داشت که از این امر ناراحت میباشند.

رئیس جمهور ضمن ابراز اینکه طرف ترک قبرس، پاسخی که در نتیجه فعالیتهای مهم، صمیمی و میانه روحقش بوده است را دریافت نکرده است، اعلام داشت که ترکیه در مسیر حل مسئله به شکلی دیگر به فعالیتهایش ادامه خواهد داد.

وی در رابطه با بحران قطر نیز ابراز داشت که اتهمات علیه این کشور را بی جا میدانم و تحریمات اعمال شده را نیز نادرست میدانم.

اردوغان گفت: “باید به حاکمیت قطر همانند دیگر کشورهای جهان، احترام بگذاریم.”

او در پاسخ به سوالی در رابطه با همه پرسی در حکومت منطقه ای کرد شمال عراق که ماه سپتامبر انجام خواهد شد نیز گفت: “برای ما اتحاد، برابری و تمامیت ارضی آنها، بسیار مهم است.”