درخواست کاپیتان تیم ملی از روحانی برای ورود زنان به ورزشگاه

کانون فعالان سیاسی _شجاعی، بازیکن تیم‌ملی از روحانی خواسته که شرایط ورود زنان به ورزشگاه‌ها را فراهم کند.

به عقیده او اگر این اتفاق بیافتد، باید ورزشگاه ۲۰۰ هزار نفری ساخت.

این درخواست شجاعی در حین دیدار ملی پوشان ایران با رئیس جمهور روحانی مطرح شده است.